top of page

"התנועה היא מרכיב מכריע ביכולת של האדם לתפקד בסביבתו ועל כן פגיעה ביכולת זו מפריעה ומשבשת את כל אורחות החיים.
 

המטרה העיקרית שלי הינה לתת את הטיפול היעיל והאפקטיבי ביותר למטופל, אשר משמעותו חזרה מהירה עד כמה שניתן לתפקוד ולפעילות."

 

 

 

3

שלבים

בחזרה לפעילות

 

bottom of page